Dance Dance Revolution POLAND!

strona główna | kontakt

DDR POLAND » Modyfikatory i kody

Poniżej zamieściliśmy kody które należy wprowadzić przed wyborem piosenki w celu uzyskania odpowiedniego efektu.

Wyjaśnienie pojęć znajdziesz na dole tabelek ze spisem kodów.

Kody dla DDR 1st Mix US

Poziom trudności: Trick

Poziom trudności: Maniac

HIDDEN

LEFT

RIGHT

MIRROR

SHUFFLE

LITTLE

 

Kody dla DDR 2nd Mix

Poziom trudności: Basic (z poziomu Another)
Poziom trudności: Another (z poziomu Basic)
Poziom trudności: Maniac (z poziomu Another)
HIDDEN
LEFT
RIGHT
MIRROR
SHUFFLE
LITTLE

 

Kody dla DDR 3rd Mix

W tej wersji poziom trudności wybiera się inaczej, niż w poprzednich mix'ach. Przed wciśnięciem Startu na ekranie tytułowym należy wybrać jeden z 3 - kodów przy pomocy klawiszy na AUTOMACIE, nie na MACIE - pozwalających na grę w następujących trybach:

lewo, prawo, lewo  3ci mix (Basic, Another)
lewo, lewo, prawo, prawo  2gi mix+Maniac
lewo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo, lewo, prawo  3ci mix+SSR+Maniac

 

HIDDEN
STEALTH (po wybraniu HIDDEN)
SUDDEN (po wybraniu STEALTH)
LEFT
RIGHT
MIRROR
SHUFFLE
FLAT
VIVID

 

Kody dla DDR 4th Mix

HIDDEN
STEALTH (po wybraniu HIDDEN)
SUDDEN (po wybraniu STEALTH)
LEFT
RIGHT
MIRROR
SHUFFLE
LITTLE
FLAT (po wybraniu little)

 

Kody dla DDR 5th Mix

Poziom trudności: Trick (z poziomu Basic)
Poziom trudności: Maniac (z poziomu Trick)
Poziom trudności: Zmniejszenie
HIDDEN
STEALTH (po wybraniu HIDDEN)
SUDDEN (po wybraniu STEALTH)
LEFT
RIGHT
MIRROR
SHUFFLE
LITTLE
FLAT (po wybraniu LITTLE)

 

Objeśnienie pojęć:

HIDDEN - brak strzałek

STEALTH - strzałki znikają w połowie ekranu

SUDDEN - strzałki pojawiają się w połowie ekranu

LEFT/RIGHT - kombinacja strzałek zostaje zmieniona tak, by piosenkę można było wykonywać patrząc się w lewą / prawą stronę

MIRROR - kombinacja strzałek zostaje zmieniona tak, by piosenkę można było wykonywać stojąc tyłem do automatu

SUFFLE - każda ze strzałek zostaje przypisana losowo na nowe miejsce (np. lewa staje się dołem, dół prawą itd.)

LITTLE - strzałki są mniejsze

FLAT - strzałki reprezentujące 1/2, 1/4 i 1/8 nuty mają ten sam kolor co normalne strzałki

VIVID - strzałki reprezentujace 1/2, 1/4 i 1/8 nuty mają swój własny kolor pozwalający na łatwiejsze rozpoznawanie układów